Đầu tư cho thành công của bạn

STANDARD

PREMIUM

ENTERPRISE

Số user hoạt động/tháng (MAU)

5.000
20.000
100.000
Trên 200.000

Số app/web

1
5
Không giới hạn
Không giới hạn

Số thông báo

Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn

Phân khúc khách hàng

Theo hành vi khách hàng

L
L
L
L

Theo nguồn Marketing

L
L
L
L

Theo khu vực địa lý

L
L
L
L

Theo thuộc tính tự chọn

L
L
L
L

Kênh Marketing

Banner thông minh, đồng hồ đếm ngược, Form banner, Voucher, Flashsales, Vòng quay may mắn

L
L
L

Gợi ý thông minh (Box Sản phẩm/Khuyến mãi)

L
L
L

MaxLead

L
L
L

Push Notification cho web và app

L
L
L

In-App Notification cho web

L
L
L

Tự động hóa

Cá nhân hóa nội dung tin nhắn

L
L
L
L

Tin nhắn tự động theo hành vi khách hàng

L
L
L

Tin nhắn tự động theo sự kiện

L
L
L

Targeting

Theo ngữ cảnh, hành vi đối tượng khách hàng

L
L
L
L

Theo vị trí địa lý

L
L
L
L

Theo nguồn Marketing

L
L
L
L

Theo thuộc tính tùy chỉnh của đối tượng khách hàng

L
L
L
L

Tối ưu hóa

A/B testing

L
L
L
L

Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng

L
L
L

Báo cáo

Báo cáo cơ bản

L
L
L
L

Báo cáo phân tích chuyên sâu

L
L
L

Báo cáo định kỳ qua email

L
L
L

Báo cáo theo thời gian thực

L
L

Xuất báo cáo ra excel

L

Quản lý

Định nghĩa thuộc tính đối tượng khách hàng

5
10
35
50

Định nghĩa trường dữ liệu sự kiện

0
5
10
25

Phân quyền theo phạm vi quản lý

L
L
L
L

Xuất danh sách khách hàng ra excel

L
L
L

Marketing & sales

Thiết lập chiến dịch thông báo

L
L
L
L

Quản lý thông báo theo Tag

L
L
L
L

Hỗ trợ Thương Mại Điện Tử

L
L
L

Hỗ trợ triển khai

Hỗ trợ trực tuyến, vận hành

L
L
L
L

Phân tích hiệu quả và tối ưu

L
L
L

Làm Content Marketing

L
L
L

Tích hợp Google Tag Manager

L
L
L

Truy cập API

L
L
L

Webhook

L
L

Tối ưu, thêm kịch bản mới

L
L

Tích hợp với hệ thống sẵn có

L